Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen

Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen, in de volksmond ook wel PJB genoemd, kent een zeer rijke historie.

Het begon op 5 oktober 1909 toen in hotel De Gouden Leeuw in Beekbergen een muziekvereniging werd opgericht. De heren P. Gryseels, Dirk Boks en Jan de Grip hebben bij de oprichting een belangrijke rol gespeeld. Een naam voor het als fanfare opgerichte orkest was al snel gevonden. Op 30 april van dat jaar was immers prinses Juliana, onze latere koningin geboren, zodat de oprichters besloten om na toestemming van het Koninklijk Huis haar naam aan de vereniging te verbinden. Muziekvereniging Prinses Juliana Beekbergen werd de naam. Eind jaren dertig werd de overstap gemaakt naar de huidige harmoniebezetting, waarna de tenaamstelling veranderde in harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen.

PJB heeft vele muzikale hoogtepunten gekend. Eind jaren zestig en zeventig beleefde PJB onder leiding van Herman Gaastra, die bijna dertig jaar voorzitter van de harmonie was, een grote bloeiperiode. Het orkest promoveerde in die tijd naar de hoogste afdeling van de Koninklijke Nederlandse Federatie voor Muziekverenigingen, de vaandelafdeling. Het tamboerkorps werd onder leiding van instructeur Antoon Boer Nederlands kampioen. Door een te gering aantal leden is in 1996 het tamboerkorps opgehouden te bestaan, waardoor mars optredens tot het verleden behoorden. Het harmonieorkest presenteert zich sindsdien als zittend orkest.

In de jaren negentig is het orkest vrijwillig gedegradeerd naar de vierde divisie. Zodoende werd ruimte geboden aan jeugdige muzikanten om zich een plaats in het harmonieorkest te verwerven. Het resultaat daarvan kon in 2008 gevierd worden toen PJB onder leiding van dirigent Floris de Wever Nederlands kampioen harmonieorkesten werd in de vierde divisie tijdens de Nederlandse Kampioenswedstrijden in Venlo.

Ook internationaal timmerde PJB aan de weg door concertreizen naar Engeland, Oostenrijk en Duitsland te maken. Behalve tegenbezoeken van deze buitenlandse orkesten ontving PJB ook orkesten uit Noorwegen, Zwitserland en Bosnië in Beekbergen. De laatste concertreis was naar het Griekse eiland Rhodos waar op tal van plaatsen zeer succesvol werd opgetreden.

Er werden twee grammofoonplaten opgenomen, in 1969 met dirigent Anton Meijer en in 1984 met dirigent Arnold Hesseling. In 1984 werd het 75-jarig jubileum gevierd met een groots jubileumconcert. Als hoogtepunt van de avond werd samen met pianist Louis van Dijk de Rhapsody in Blue van George Gershwin uitgevoerd. Dit succes kreeg een vervolg bij volgende lustrumconcerten. Marco Bakker, Jan Vayne, Holland Boys Choir, Ernst Daniël Smid, Bastiaan Ragas, Margriet Eshuijs en Maarten Peters en bij het 110-jarig jubileum Vera Mann, waren graag geziene gasten. Ook met de zangkoren in Beekbergen werd regelmatig samengewerkt, waaronder bij meerdere bevrijdingsconcerten.

Behalve de jaarlijkse najaarsconcerten organiseerde PJB afwisselend Kerst- en Nieuwjaarsconcerten in nauwe samenwerking met solisten en/of zangkoren. Ook tijdens Voorjaars-, zomer- en themaconcerten liet PJB regelmatig van zich horen.

Vanwege haar grote verdiensten voor de samenleving werd PJB bij het 100-jarig bestaan in 2009 door H.M. Koningin Beatrix onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.