Privacybeleid

 1. Inleiding
  De Apeldoornse Muziek Federatie (AMF) hecht veel waarde aan de privacy van onze leden en andere betrokkenen. In dit privacybeleid leggen we uit welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, waarom we deze verzamelen, hoe we ze gebruiken en beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot deze gegevens.

 2. Verzamelde Gegevens
  Van de verenigingen die lid zijn van de Apeldoornse Muziek Federatie registreren wij uitsluitend de adresgegevens van de contactpersonen.

 3. Doel van gegevensverwerking
  We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens om onze aangesloten muziekverenigingen te presenteren, evenementen te organiseren, en relevante communicatie te versturen.

 4. Toestemming
  Door je als vereniging aan te sluiten bij de AMF ga je akkoord met het verzamelen en verwerken van je persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

 5. Gegevensdeling
  We delen je persoonlijke gegevens niet met derde partijen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wettelijk verplicht

 6. Beveiligingsmaatregelen
  Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van je persoonlijke gegevens te waarborgen.

 7. Bewaartermijn
  Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

  Alle verenigings- en persoonsgegevens worden uit de administratie van de AMF en van de website verwijderd bij opzegging van een lid van de federatie.

 8. Rechten van leden
  Als lid van de AMF heb je het recht om je persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, of bezwaar te maken tegen de verwerking.

 9. Wijzigingen in het privacybeleid
  Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt. Eventuele wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

 10. Contact
  Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid kun je contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.